LAGENES SPILLERSTALL:

Det er ingen begrensning i antall spillere hvert enkelt lag kan delta med i turneringen.

Det skal på eget skjema, gis opplysninger som viser spillernes draktnr., navn og fødselsår.

 

BRUK AV SPILLERE MELLOM LAG I SAMME ALDERSLKLASSE:

 • Det kan brukes inntil 5-fem spillere som er benyttet på andre lag i samme klasse
 • Det kan brukes ubegrenset antall spillere mellom 5'er, 7'er, 9'er og 11'er i samme aldersklasse

 

GJESTESPILLERE:

 • For å kunne benytte gjeste spillere, må det være mangel på spillere fra eget lag/klubb. Før man kan søke om dette.
 • Alle gjestespillersøknader må komme fra sportslig leder klubb.
 • Alle gjestespillere må ha skriftlig godkjennelse fra moderklubb
 • Alle gjestespillere søknader blir ikke godkjent før NFF Vestfold har godkjent disse

 

DISPENSASJONER:

Dette er forhold som er regulert i «Breddereglementets» § 2-3 og § 2-4. - 

 

Unntak fra kravene til alder:

I alle aldersklasser til og med Gutter/Jenter 19 år, kan 1-ett lag pr. kamp benytte inntil 2-to overårige spillere i 11`er fotball og 9`er fotball. I øvrige spillformer, 7'er og 5'er, kan maks 1-en overårig spiller benyttes. Overårige spiller kan ikke benyttes på lavere lag/årsklasser dersom klubben stiller lag i spillerens egen klasse. Overårig spiller kan ikke være mer enn 1-ett år for gammel, og kan ikke samtidig spille på lag i egen årsklasse eller høyere i Sandarcupen.

Dersom klubber ønsker å benytte overårig spiller så skal dette rapporteres Sandarcupen via navnelisten som du finner på Sandarcupens sine påmeldingsider.

Spiller kan ikke delta på omsøkt lag spilleren er registrert på laget via overnevnte link.

 

Dispensasjon fra kravene til alder:

I alle aldersklasser opp til og med G/J19 år kan en klubb av sosiale eller medisinske årsaker søke Sandarcupen om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for spiller som har dispensasjon til å spille på laget i serien fra lokal fotballkrets.

Dersom klubber ønsker å benytte spiller med dispensasjon fra lokal fotballkrets, så skal dette rapporteres Sandarcupen via navnelisten som du finner på Sandarcupens sine påmeldingsider og via søknad på mail til post@sandarcupen.no merket "Dispensasjonssøknad Sandarcupen 2018"

Spiller kan ikke delta på omsøkt lag spilleren er registrert på laget via overnevnte link og godkjenning fra Sandarcupen er mottatt. Godkjenningen skal vises motstander og dommer før kampstart.

 

DRAKTER/SPILLERUTSTYR:

Alle lag må stille med sine respektive klubbersreservedrakter.

Hvis motstandere har like drakter eller dommeren mener draktene er for like, skal ‘bortelaget’ skifte til sine reservedrakter.

Det stilles ingen krav til nummer på reservedraktene.

Samtlige spillere skal brukeleggskinner/leggbeskyttere.

Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart.

Manglende bruk avleggskinn er ikke protestgrunnlag.

 

BALLSTØRRELSE:

 • I årsklassen 15-19 år benyttes ball størrelsenr.5.
 • I årsklassen 11-14 år benyttes ball størrelsenr.4.
 • I årsklassen 8-10 år benyttes ball størrelsenr. 3.
   

 Bruk av feil ball størrelse er ikke protestgrunnlag.

 

BANEHALVDEL OG AVSPARK:

Det lag som står først i programmet har avspark og skal stille med godkjent kampball.

Lagene stiller på den banehalvdel som dommeren bestemmer.

 

DOMMERE:

Cupens dommere settes opp av Sandarcupens administrasjon.

Det brukes kun autoriserte dommere i Sandarcupen og våre dommere får alltid meget god tilbakemelding.

I de kamper hvor det ikke oppnevnes dommertrio, plikter lagene å stille linjevakt.

 

WALK OVER:

Hvis lag ikke møter klar til spill, innen 10 minutter etter oppsatt tid og ingen har meldt fra til sekretariatet om problemer gis det ”walk over” til det frammøtte lag.

Ved”walkover”settesresultatetikampen til 3-0

Med godkjente problemer menes trafikk problemer, problemer med å finne veien til banen etc.

Uansett må sekretariatet varsles før kampstart.

 

PROTESTER:

Protester og tvister avgjøres av en jury bestående av tre medlemmer oppnevnt av Sandarcupens administrasjon.

Alle protester skal meldes skriftlig, senest 30 minutter etter kampslutt.

Protestgebyr på kr. 500,- må medfølge den innleverte protest.

Gebyret returneres hvis protesten tas tilfølge.

 

KLASSEINNDELING OG SPILLETIDER

 • G-17-11: Jenter 17 år 11`er, født etter 01.01.2003, spilletid: 2 * 20 min
 • G-16-11: Jenter 16 år 11`er, født etter 01.01.2004, spilletid: 2 * 20 min
 • G-16-07: Jenter 15/16 år 7`er, født etter 01.01.2004, spilletid: 2 * 20 min
 • G-15-11: Jenter 15 år 11`er, født etter 01.01.2005, spilletid: 2 * 20 min
 • G-14-11: Jenter 14 år 11`er, født etter 01.01.2006, spilletid: 2 * 15min
 • G-14-07: Jenter 14 år  7`er, født etter 01.01.2006, spilletid: 2 * 15min
 • G-13-09: Jenter 13 år 9`er, født etter 01.01.2007, spilletid: 2 * 15min
 • G-13-07: Jenter 13 år 7`er, født etter 01.01.2007, spilletid: 2 * 15min
 • G-12-09: Jenter 12 år 9`er, født etter 01.01.2008, spilletid: 1 * 25 min
 • G-11-07: Jenter 11 år 7`er, født etter 01.01.2009, spilletid: 1 * 25 min
 • G-10-07: Jenter 10 år 7`er, født etter 01.01.2010, spilletid: 1 * 20 min
 • G-09-05: Jenter 9 år 5`er, født etter 01.01.2011, spilletid: 1 * 20 min
 • G-08-05: Jenter 8 år 5`er, født etter 01.01.2012, spilletid: 1 * 20 min
 • B-19-11: Gutter 18/19 år 11`er, født etter 01.01.2001, spilletid: 2 * 20 min
 • B-16-11: Gutter 16 år 11`er , født etter 01.01.2004, spilletid: 2 * 20 min
 • B-16-07: Gutter 15/16 år 7`er, født etter 01.01.2004, spilletid: 2 * 20 min
 • B-15-11: Gutter 15 år 11`er, født etter 01.01.2005, spilletid: 2 * 20 min
 • B-14-11: Gutter 14 år 11`er, født etter 01.01.2006, spilletid: 2 * 15min
 • B-14-07: Gutter 14 år 7`er, født etter 01.01.2006, spilletid: 2 * 15min
 • B-13-09: Gutter 13 år 9`er, født etter 01.01.2007, spilletid: 2 * 15min
 • B-13-07: Gutter 13 år 7`er, født etter 01.01.2007, spilletid: 2 * 15min
 • B-12-09: Gutter 12 år 9`er, født etter 01.01.2008, spilletid: 1 * 25 min
 • B-11-07: Gutter 11 år 7`er, født etter 01.01.2009, spilletid: 1 * 25 min
 • B-10-07: Gutter 10 år 7`er, født etter 01.01.2010, spilletid: 1 * 20 min
 • B-09-05: Gutter 9 år 5`er, født etter 01.01.2011, spilletid: 1 * 20 min
 • B-08-05: Gutter 8 år 5`er, født etter 01.01.2012, spilletid: 1 * 20 min
 • Stjerne: Stjerneklassen, spilletid kommer

  

SPILLESYSTEM:

Jenter og gutter, 8 - 12 år:

 • Alle lag får minimum 6-seks kamper, fordelt på lørdag og på søndag.
 • Arrangøren forsøker å ta geografiske hensyn i kampoppsettet, slik at lagene fortrinnsvis møter lag de ikke møter i sin lokale serie.
 • Det føres ikke tabeller i disse klassene.

 

Jenter og gutter, 13 - 19 år:

 • I innledende runder spilles det seriespill.
 • Både A- og B-sluttspillet avvikles som ren cupspill.
 • Alle lag settes i innledende runder om mulig opp i puljer av 4-fire lag.
 • Arrangøren forsøker a ̊ta geografiske hensyn i kampoppsettet, slik at lagene fortrinnsvis møter lag de ikke møter i sin lokale serie.
 • De 2-to beste lagene i hver pulje går til A-sluttspillet, de øvrige til B-sluttspillet.

 

I innledende kamper / seriespill ( 13-19 år )rangeres lagene etter følgende:

 • Lagene i en serie rangeres ved en tabell der rekkefølgen bestemmes av poengtallet.
 • Har to eller flere lag like mange poeng, går det lag foran som har møtt til flest kamper.
 • (3) Står to eller flere lag fortsatt likt etter at antall oppmøter er tatt i betraktning, går det lag foran som har best målforskjell. Har noen av lagene fått registrert 3-0 etter Breddereglementet § 9-2, § 9-6 eller Reaksjonsreglementet § 5-10, skal resultatene mot de motstandere det gjelder, regnes for 3-0 i tilsvarende kamper også for de øvrige lag som står likt.
 • Står to eller flere lag fortsatt likt etter at målforskjellen er tatt i betraktning, går det lag foran som har scoret flest mål. Bestemmelsen i (3) annen setning gjelder tilsvarende.
 • (5) Står to lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, er resultatet av innbyrdes kamper avgjørende. Står tre eller flere lag fortsatt likt etter at antall scorede mål er tatt i betraktning, avgjøres rekkefølgen av en tabell satt opp etter de innbyrdes oppgjør mellom disse lagene.
 • Dersom rekkefølgen fortsatt ikke er avgjort etter (5) avgjøres det ved straffesparkkonkurranse.
  5-fem straffer til hvert lag, deretter 1-en og 1-en.

 

Hvilke lag går videre til hvilket sluttspill?

 • De 2-to beste lagene i hver av puljene etter innledende runder, går videre til A-sluttspillet.
 • De øvrige går videre til B-sluttspillet.

 

I sluttspillet gjelder følgende ved uavgjort resultat (13 - 19 år):

 • 2-to ekstra omganger av 5-fem minutter golden gold. (Første mål i ekstra omgangen avgjør kampen og den avbrytes umiddelbart etter)

 • Straffespark konkurranse, første 5-fem spillere fra hvert lag, hvis fortsatt uavgjort 1-en og 1-en fra hvert lag til det kåres en vinner. De som skal ta straffene, må være spiller som spiller når dommer blåser av. Altså kun de aktive spillere som er på banen.

 

Pressfri sone i femmerfotball

 • I femmerfotball er egen banehalvdel pressfri sone.
 • Ved igangsetting fra målvakt (etter tildelt målspark), skal forsvarende lag trekke seg bak presslinjen.
 • Det forsvarende laget kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt ballen fra målvakten.
 • Brudd på regelen fører til ny igangsetting.
 • Ballførende lag må ikke vente på at motstanderen skal trekke seg tilbake, men har muligheten til å starte spillet umiddelbart, dersom de ønsker dette. Men ballen er ikke i spill før den har forlatt straffesparkfeltet
   

Ekstra spiller  (8-12 årsklassene)

 • Når differansen i en kamp blir fire mål, kan det laget som ligger under sette inn en ekstra utespiller.
 • Dersom differansen reduseres til tre mål, går man tilbake til like mange spillere på begge lag.
 • Det kan ikke settes inn mer enn én ekstra spiller, selv om det ledende laget øker ledelsen til mer enn fire mål.

 

Pressfri sone I sjuerfotball  (10-12 år)

 • I sjuerfotball gjelder pressfri sone til midt på egen banehalvdel.
 • Ved igangsetting fra målvakt (etter tildelt målspark), skal forsvarende lag trekke seg bak presslinjen.
 • Det forsvarende laget kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt ballen fra målvakten.
 • Brudd på regelen fører til ny igangsetting.
 • Ballførende lag må ikke vente på at motstanderen skal trekke seg tilbake, men har muligheten til å starte spillet umiddelbart, dersom de ønsker dette. Men ballen er ikke i spill før den har forlatt straffesparkfeltet.

 

Gult kort

Tildeles en spiller som:

 • gjør seg skyldig i usportslig opptreden
 • ved ord eller handling viser seg uenig i avgjørelser
 • har gjentatte overtredelser av spillereglene
 • hindrer gjenopptagelse av spillet
 • unnlater å respektere foreskrevet avstand når spillet gjenopptas ved frispark, hjørnespark eller innkast.
 • inntreder eller gjeninntreder på spillebanen uten dommerens samtykke
 • med forsett forlater spillebanen uten dommerens samtykke

 

Håndheving av gult kort i aldersklassene 13–16 år (umiddelbar soning)

Det er vedtatt at det skal innføres tidsbestemte utvisninger som erstatning for gule kort i ungdomsfotball i aldersklassene 13–16 år.

De forseelser som er gjenstand for gult kort (advarsel) etter spilleregel 12 – skal erstattes av 5 minutters utvisning

 • Dommer viser gult kort (som tidligere)
  Spiller skal forlate banen i 5 minutter og tiden regnes fra spillet gjenopptas. Etter 5 minutter kan spilleren komme inn på banen igjen. Det trenger ikke å være stopp i spillet, men spilleren må få klarsignal fra dommeren.
 • Utvist spillers lagleder er ansvarlig tidtaker for den enkelte utvisning.
 • Kommer spiller opplagt for tidlig inn (feil av lagleder), skal spilleren ut og sone resten av tiden. Lagleder må rapporteres til kampens myndighet.
 • Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort. Spilleren kommer ikke inn igjen, og laget spiller med en mindre resten av kampen.
 • Ved mer enn 2 tidsbestemte utvisninger samtidig – utsettes soningen av den tredje til den første er ferdig. Maks 2 «utvisninger» samtidig. Dette vil også gjelde om det er gitt direkte rødt kort, da vil det kun sones for en utvisning ad gangen.
 • Om målvakten skal ut i 5 minutter, må laget sette annen spiller (draktskifte) i mål. Ordinær målvakt kan kun returnere ved stopp i spillet.
 • Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt

Ved sjuerfotball bør man aldri komme under 4-fire spillere på hvert lag. Det vil si at dersom et lag har fått tildelt to røde kort, kan laget samtidig sone én 5 minutters utvisning.

 

Utvisning – rødt kort  (13-19 år)

 • Tildeles spiller som begår en av de sju følgende forseelser:
 •  er skyldig i alvorlig brudd på spillereglene
  er skyldig i voldsom opptreden
 • spytter på en motspiller eller enhver annen person
 • fratar motparten et mål eller klar scorings- sjanse ved forsettlig bruk av hånden (gjelder ikke målvakt i eget straffesparkfelt)
 • fratar motparten, som beveger seg mot spillerens mål, en klar scoringssjanse ved å begå en forseelse  (utenfor straffesparkfeltet)  som skal straffes med frispark
 • fratar motparten, som beveger seg mot spillerens mål, en klar scoringssjanse ved å begå en forseelse (innenfor straffesparkfeltet) som skal straffes med straffespark hvis:

  • spilleren ikke forsøker å spille ballen eller det er ingen mulighet for å nå ballen

  • holde, skyve eller dytte

  • hands

  • voldsom opptreden

  • alvorlig brudd på spilleregelen

 • bruker fornærmende, krenkende eller grov språkbruk/gestikulering
 • blir tildelt sin andre advarsel i samme kamp

 
Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter forbundsstyrets retningslinjer  medfører én kamps karantene, skal spilleren sone i neste kamp i samme turnering.

Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter forbundsstyrets retningslinjer medfører mer enn én kamps karantene, vil turneringsjuryen informere kontaktpersoner rundt laget.

Alle utvisningsrapporter blir sendt kopi til klubb og tilhørende krets.

 

PREMIERING:

Jenter og gutter, 8 - 12 år:

 • Alle spillere får overrakt en personlig premie på premieutdelingen.
 • Premieutdelingen foregår umiddelbart etter siste kamp på søndag.
 • Premieutdelingen foregår på den arenaen hvor laget spilte sin sistekamp.

 

Jenter og gutter, 13 - 19 år:

Følgende lag premieres:

 • Vinner A-Finale / Vinner A-sluttspill ( Pokal  )
 • Taper A-Finale / Nr.2 i A-sluttspill (Pokal)
 • Vinner Bronsefinale / Nr 3 i A-sluttspill(Pokal)
 • Vinner B-finale / Vinner B-sluttspill (Pokal)
 • Vinner C-finale / Vinner C-sluttspill (Pokal) - Kun Gutter 13 år 9'er
 • Vinner D-finale / Vinner D-sluttspill (Pokal) - Kun Gutter 13 år 9'er

Følgende spillere premieres:

 • Vinner A-finale / Vinner A-sluttspill (Gull-medalje & ”vinner-T-shirt”)
 • Beste spiller i A-finale (Pokal og personlig premie)
 • Taper A-finale / Nr.2 i A-sluttspill (Sølv-medalje)
 • Vinner A-finale / Nr.3 i A-sluttspill (Bronse-medalje)
 • Vinner B-finale / Vinner B-sluttspill (Medalje)
 • Vinner C-finale / Vinner C-sluttspill (Medalje) - Kun Gutter 13 år 9'er
 • Vinner D-finale / Vinner D-sluttspill (Medalje) - Kun Gutter 13 år 9'er

 

FORBEHOLD OM ENDRINGER:

 • Dersom vær-og baneforhold ikke tillater planlagt bruk avspillebanene, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen.
 • Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen.
 • Alle klubber må på forhand ha oppnevnte kontaktperson som til enhver tid kan motta beskjed om endringene.
 • Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen.
 • Alle klubber må på forhand ha oppnevnte kontakt person som til enhver tid kan motta beskjed om endringene.