• G-19-11: Jenter 18/19 år 11 er, født etter 01.01.2000, spilletid: 2 * 20 min
 • G-17-11: Jenter 17 år 11`er, født etter 01.01.2002, spilletid: 2 * 20 min
 • G-16-07: Jenter 15/16 år 7`er, født etter 01.01.2003, spilletid: 2 * 20 min
 • G-16-11: Jenter 16 år 11`er, født etter 01.01.2003, spilletid: 2 * 20 min
 • G-15-11: Jenter 15 år 11`er, født etter 01.01.2004, spilletid: 2 * 20 min
 • G-14-07: Jenter 14 år  7`er, født etter 01.01.2005, spilletid: 2 * 15min
 • G-14-11: Jenter 14 år 11`er, født etter 01.01.2005, spilletid: 2 * 15min
 • G-13-07: Jenter 13 år 7`er, født etter 01.01.2006, spilletid: 2 * 15min
 • G-13-09: Jenter 13 år 9`er, født etter 01.01.2006, spilletid: 2 * 15min
 • G-12-07: Jenter 12 år 7`er, født etter 01.01.2007, spilletid: 1 * 25 min
 • G-12-09: Jenter 12 år 9`er, født etter 01.01.2007, spilletid: 1 * 25 min
 • G-11-07: Jenter 11 år 7`er, født etter 01.01.2008, spilletid: 1 * 25 min
 • G-10-05: Jenter 10 år 5`er, født etter 01.01.2009, spilletid: 1 * 20 min
 • G-10-07: Jenter 10 år 7`er, født etter 01.01.2009, spilletid: 1 * 20 min
 • G-09-05: Jenter 9 år 5`er, født etter 01.01.2010, spilletid: 1 * 20 min
 • G-08-05: Jenter 8 år 5`er, født etter 01.01.2011, spilletid: 1 * 20 min
 • B-19-11: Gutter 18/19 år 11`er, født etter 01.01.2000, spilletid: 2 * 20 min
 • B-17-11: Gutter 17 år 11`er , født etter 01.01.2002, spilletid: 2 * 20 min
 • B-16-07: Gutter 15/16 år 7`er, født etter 01.01.2003, spilletid: 2 * 20 min
 • B-16-11: Gutter 16 år 11`er , født etter 01.01.2003, spilletid: 2 * 20 min
 • B-15-11: Gutter 15 år 11`er, født etter 01.01.2004, spilletid: 2 * 20 min
 • B-14-07: Gutter 14 år 7`er, født etter 01.01.2005, spilletid: 2 * 15min
 • B-14-11: Gutter 14 år 11`er, født etter 01.01.2005, spilletid: 2 * 15min
 • B-13-07: Gutter 13 år 7`er, født etter 01.01.2006, spilletid: 2 * 15min
 • B-13-09: Gutter 13 år 9`er, født etter 01.01.2006, spilletid: 2 * 15min
 • B-12-07: Gutter 12 år 7`er, født etter 01.01.2007, spilletid: 1 * 25 min
 • B-12-09: Gutter 12 år 9`er, født etter 01.01.2007, spilletid: 1 * 25 min
 • B-11-07: Gutter 11 år 7`er, født etter 01.01.2008, spilletid: 1 * 25 min
 • B-10-05: Gutter 10 år 5`er, født etter 01.01.2009, spilletid: 1 * 20 min
 • B-10-07: Gutter 10 år 7`er, født etter 01.01.2009, spilletid: 1 * 20 min
 • B-09-05: Gutter 9 år 5`er, født etter 01.01.2010, spilletid: 1 * 20 min
 • B-08-05: Gutter 8 år 5`er, født etter 01.01.2011, spilletid: 1 * 20 min
   

Dispensasjoner fra aldersbestemmelsene.

Dette er forhold som er regulert i «Breddereglementets» § 2-3 og § 2-4.
 

Unntak fra kravene til alder:

I alle aldersklasser til og med Gutter/Jenter 19, kan 1-ett lag pr. kamp benytte inntil 2-to overårige spillere i 11`er fotball og 9`er fotball. I øvrige spillformer, 7'er og 5'er, kan 1-en overårig spiller benyttes. Overårige spiller kan ikke benyttes på lavere lag/årsklasser dersom klubben stiller lag i spillerens egen klasse. Overårig spiller kan ikke være mer enn 1-ett år for gammel, og kan ikke samtidig spille på lag i egen årsklasse eller høyere i Sandarcupen.

Dersom klubber ønsker å benytte overårig spiller så skal dette rapporteres Sandarcupen via navnelisten som du finner på Sandarcupens sine påmeldingsider.

Spiller kan ikke delta på omsøkt lag spilleren er registrert på laget via overnevnte link.
 

Dispensasjon fra kravene til alder:

I alle aldersklasser opp til og med G/J19 kan en klubb av sosiale eller medisinske årsaker søke Sandarcupen om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for spiller som har dispensasjon til å spille på laget i serien fra lokal fotballkrets.

Dersom klubber ønsker å benytte spiller med dispensasjon fra lokal fotballkrets, så skal dette rapporteres Sandarcupen via navnelisten som du finner på Sandarcupens sine påmeldingsider og via søknad på mail til post@sandarcupen.no merket "Dispensasjonssøknad Sandarcupen 2019".

Spiller kan ikke delta på omsøkt lag spilleren er registrert på laget via overnevnte link og godkjenning fra Sandarcupen er mottatt. Godkjenningen skal vises motstander og dommer før kampstart.