Sandarcupen satser på kvalifiserte dommere.

Sandarcupen har i 2024 et samarbeid med Vestfold fotballkrets og dommerkomiteen, der vi bare skal ha kvalifiserte dommere under turneringen. Det betyr at alle som melder seg på som dommere blir sjekket opp mot kretsen. Dommerne blir etter dette plassert i 4 kategorier.

 • Kategori 1: Klassene   Gutter 16 - 19 år, Jenter 17 - 19år
 • Kategori 2: Klassene   Gutter 13 - 15 år, Jenter 13 - 16år
 • Kategori 3: Klassene   11 - 12 år
 • Kategori 4: Klassene   8 - 10 år

 

Klasseinndeling og dommergodtgjørelse i kroner per klasse

 • Alderstrinn                 16-19 år                      150 kr hoveddommer, Assistent 120 kr
 • Alderstrinn                 13-15 år                      130 kr hoveddommer, Assistent 100 kr
 • Alderstrinn                 13-19 år(veileder)      130 kr pr kamp
 • Alderstrinn                 11-12 år                      90 kr hoveddommer
 • Alderstrinn                  9-10 år                       70 kr hoveddommer

Dommeroppgjøret blir betalt ut 2-3 dager etter endt turnering til dommerens bankkonto.
Dommeroppgjørsskjemaer leveres etter endt dømming på Vesterøya Idrettspark.

 

Antall kamper per dommer og bytting internt

Sandarcupen vil sette opp hvilke kamper du som dommer dømmer, og det er ikke lov til å bytte kamper mellom dommere. Dette skal alltid godkjennes av dommeransvarlig under cupen.

Sandarcupen vil passe på at dommerne ikke får for mange kamper under cupen. Vi legger opp til maks. 2 kamper, så pause, så 2 kamper. Dette for ikke å slite ut dommerne. Vi har fått et ønske fra dommerkomiteen om maks 5-6 kamper pr dag i de største klassene. Dette er noe vi ønsker å holde.

 

Arenaer under 2023-turneringen ( oppdateres for 2024 senere )

 • 8-10 år:                  Vesterøya 
 • 11-12 år:                Fevang, Virik og Østerøya
 • 13-14 år:                Bugården, Haukerød og Stokke
 • 15-16 år:                Fram, Lovisenlund, Fagerli, Månejordet
 • 17-19 år:                Løveskogen, Sporty

 

Tilreisende dommere

Sandarcupen vil innkvartere alle tilreisende dommere på en skole samlet. Sandarcupen vil stå for bespisning under turneringen. 

 

Sosial samling lørdag

Sandarcupen vil tilby alle dommere en mulighet for delta på en dommersamling med dommerne fra cupen. Der vil det være servering av grillmat og drikke (alkoholfritt)

 

Refusjon av transportutgifter

Sandarcupen betaler for kjøring fra hjemsted til Sandefjord/arena tur/retur. Sandarcupen betaler ikke for kjøring til og fra arenaer og bespisningssted.

 

Bespisning under turneringen

Sandarcupen står for all bespisning under cupen. Dommere får også mulighet til å få spise middag ved fremvisning av rødt armbånd. Alle dommere skal kreve diet penger ut fra hvor lenge de har vært på Sandarcupen.
Dette i henhold til reglene til NFF..

 

Veiledere

Sandarcupen har som mål at alle dommere i alderstrinn 13-19 år får en veileder i løpet av turneringen. Det er veilederne som tar ut dommertrio til semifinalene og finalene.

 

Dommeroppfølging

Alle dommere må registrere seg inn via denne linken 

Husk å oppgi om dere har egen bil eller er avhengig av transport hos oss.
Dette så vi får planlagt denne transporten for dere. 

Dommerne kan her gå inn og se hvilke kamper de har under cupen. Dommerne vil også få lagt inn sine rapporter fra veiledere her.

 

Regler under cupen

Sandarcupen spilles etter NFFs lover og regler for gutter og jenter. Sandarcupens egne regler gjelder foran disse og er utfyllende beskrevet i denne artikkelen.

Se www.sandarcupen.no for regler og informasjon.

 

Påmelding til Sandarcupen

Ønsker du å dømme under cupen, melder du deg på her ( Klikk her ).
Du som dommer vil få informasjon via SMS og e-post om hvilke kamper du skal dømme.
Du kan også se www.sandarcupen.no for informasjon om hvilke kamper som spilles og når du skal dømme.

Kontaktpersoner