Med kunder og partnere i hele Østlandet og over til Sverige tar Arne Rød på seg følgende:


    GRAVING OG PLANERING
    VANN OG AVLØPSARBEIDER
    SPRENGNINGSARBEIDER
    FILTERANLEGG
    TETTE TANKER
    DRENERING/HUSDRENERING
    TRANSPORT· RIVEARBEIDER
    BRYGGEBYGGING
    MUDRING
    KRANING VEDR. SJØARBEIDER
    SJØLEDNINGER FOR VANN/AVLØP
    SJØKABLER
    PÆLEARBEIDER
    SJØTRANSPORT
     

MÅLSETTING


Arne Rød & Co As har satt seg følgende mål for sitt helse-, miljø-, sikkerhets- og kvalitetsarbeid:
Å arbeide for å skape et godt internt arbeidsmiljø, og ta hensyn til det ytre miljø så langt det er praktisk mulig, samt levere ethvert oppdrag i kvalitetsmessig god skikk.