Casas da Noruega fra Rio de Janeiro deltar i år for 3 gang i Sandarcupen.
Casas da Noruega deltok for første gang i Sandarcupen i 2017.
De vant 17/19 års klassen for gutter både i 2017 og i 2019.

Casas da Noruega arbeider for barn og ungdom i slummen av Rio de Janeiro i Brasil.
Casas de Noruega er en norsk veldedig organisasjon som gir barn og ungdom utdanning og en mulighet for et verdig liv ut av slum og fattigdom.

Casas da Noruega startet sitt bistandsarbeid i slummen av Rio de Janeiro i Brasil 3’dje mai 2009. Fra starten av var hensikten å kunne organisere noen aktiviter for barna i slummen og skape noe hyggelig i en ellers så stusselig hverdag for barna. Det ble ansatt 2 ledere for å aktivisere ca. 60 barn, et par ganger i uken. I dag teller prosjektet 15 ansatte lærere og ledere. Vi har bygget vår egen skole Casa da Noruega. Her får i dag 520 jenter og gutter utdannels i kjernefagene samt engelsk og IKT.

Oppdatert liste over påmeldte lag finner dere her  

 

Johnny Larsen
Leder Sandarcupen