Råstad var opprinnelig en stasjon på Vestfoldbanen, den ble opprettet i 1881 da banen ble bygget. I 1971 ble stasjonen nedlagt og Råstad ble nedgradert til holdeplass. Stasjonsbygningen har blitt restaurert og brukes nå som museum, og senere ble persontrafikken helt nedlagt.

21. januar 2008 ble stasjonen gjenåpnet som nærstasjon for Torp lufthavn, med betegnelsen Torp (Sandefjord lufthavn). For å opprette stoppestedet ble det bevilget 7 mill. kroner for å bygge perrong, leskur og snuplass for buss. Det er opprettet skyttelbuss mellom stoppestedet og lufthavnen.

Torp holdeplass på Vestfoldbanen ble gjenåpnet som nærstasjon på Råstad stasjon i 2008.
NSB drifter skyttelbuss mellom stoppestedet og Torp Sandefjord lufthavn.
Avstanden mellom Oslo sentralstasjon og Torp holdeplass er 135.1 km.

Den gamle stasjonsbygningen på Råstad ligger på motsatt side av sporet i forhold til dagens Torp stasjon. Stasjonsbygningen er restaurert, med historisk venterom, togekspedisjon, telegrafistrom og (moderne) wc i første etasje. I andre etasje er den tidligere stasjonsmesterleiligheten gjort om til møtelokale.

Norsk Jernbaneklubb - lokalavdeling Vestfold (NJK-Vestfold) har sine medlemsmøter i denne bygningen.