TORP Sandefjord lufthavn er en av få lufthavner i Norge som ikke er eiet av Staten ved Avinor. Sandefjord Lufthavn AS eier og driver TORP Sandefjord lufthavn med konsesjon fra Samferdselsdepartementet.

TORP Sandefjord lufthavn ligger i Sandefjord kommune, kun få minutter fra banene som vi spiller på og skolene spillerne bor på.  

TORP Sandefjord lufthavn har direkte fly tur/retur til 6-seks destinasjoner i Norge ( Bergen, Bødø, Evenes, Stavanger, Tromsø og Trondheim )  

TORP Sandefjord lufthavn har direkte fly tur/retur til 24 destinasjoner utenfor Norge ( se www.torp.no og "Direkteruter" ).  

Vi tilbyr også transport til deltasgere som kommer med fly til Torp Sandefjord lufthavn, se https://sandarcupen.no/priser/ og avsnittet om "T-kort".