Allerede fra 1850 drev en del skuter fra Sandefjord selfangst og hvalfangst i Nordishavet og Finnmarkskysten. Dette var heller virksomhet i det små; den norske hvalfangst i nord var mer en beskjeftigelse for folk langs landets vestvendte kyster.

Men i 1905 begynte den pelagiske hvalfangst; da sendte Chr. Christensen den første hvalfangstekspedisjonen fra Sandefjord til Sørishavet. I årene 1905 til 1914 ble det startet 25 hvalfangstselskaper i Sandefjord. Byen opplevde en voldsom økonomisk oppgangsperiode. På slutten av 1920-årene hadde Sandefjord en flåte på 15 kokerier og over 90 hvalbåter. Da virksomheten var på sitt høyeste tidlig i 1950-årene, var det en hektisk aktivitet i havnen om sommeren når hele flåten var hjemme. Foruten mekaniske verksteder og andre produksjonsbedrifter, hadde også forretningsstanden gode kunder i de hjemvendte hvalfangerne. Over 2800 mann i området hadde hyre på hvalfangst i 1954.

I dag holdes minnene fra denne viktige epoken i byens historie vedlike gjennom hvalfangstmuseet og den restaurerte hvalbåten «Southern Actor», som ligger på museumsbrygga.

Hvalfangstmuseet

HVALFANGSTMUSEET

Hvalfangstmuseet i Sandefjord er Europas eneste spesialmuseum på området hval og hvalfangsthistorie. Dyre- og fugleliv i arktiske og antarktiske strøk har fått plass i det opprinnelige museumsbygget fra 1917, der en modell av blåhval i full størrelse er hovedattraksjonen. Hovedutstillingen forteller om hvalfangstens historie gjennom tidene og i forskjellige kulturer. Historien forteller om innsats og risikovilje fra enkeltpersoner og bedrifter under usedvanlige betingelser og klimatiske forhold. I denne avdeling presenteres de to motpolene i synet på hvalfangst i dag: de som «høster av naturen» og de som mener det er «galt» å drepe hval.

Åpningstider: 23. juni – 31. august, kl. 10.00 – 17.00 daglig

Southern Actor

HVALBÅTEN «SOUTHERN ACTOR»

«Southern Actor» er den eneste hvalbåten fra den moderne hvalfangstepoken som er i original stand. Den ble bygget i 1950 og kom i 1989 til Sandefjord. Båten har gjennomgått en omfattende restaurering med aktiv deltagelse fra tidligere hvalfangere. Båten kan besøkes på havnen.

Åpningstider: 23. juni - 28 august, kl. 12.00–17.00 fredag-søndag, hver dag i juli.
 

MUSEUMSBUTIKKEN

Butikken har et stort utvalg av suvenirer, leker og bøker knyttet til hval og hvalfangst.

Åpningstider: 23. juni – 31. august, kl. 10.00 – 17.00 daglig

 

BESØKSADRESSE: MUSEUMSGATEN 39

Postadresse: Postboks 396, 3201 Sandefjord
Telefon: 94 79 33 41
E-post: hvalfangstmuseet@vestfoldmuseene.no
Hjemmeside: www.hvalfangstmuseet.no

Hval Skytter