I Sandarcupen spiser dere frokost og kveldsmat på skolen dere bor.

Middag lørdag spiser dere enten på den arenaen dere spiller på eller på nærmeste arena med middagsservering. På søndagen serverer vi middag på ALLE arenaer, så dere lettere får med dere middagen før dere skal reise hjem igjen.

Og dere bor så nærme som mulig den arenaen dere skal spille på. Vi har satt logistikk i høysetet og vurderer alltid endringer opp mot logistikken i cupen.

Vi i Sandarcupen ønsker at dere skal bruke minst mulig tid på reise mellom arena, overnattingssted og spisesteder, derfor har vi flere spisesteder både til frokost og middag. Vi vurderer alltid tilbakemeldinger fra fjorårets deltagere og endrer om mulig i forhold til disse.

Et eksempel på dette er Mari Rødland, lagleder Ullensaker/ Kisa G15 som etter Sandarcupen 2019 foreslo at vi serverte middag søndag på alle arenaer, det var jo en kjempeide som vi bare måtte gjennomføre!

Under Sandarcupen 2019 hadde vi hele 12-tolv frokoststeder og 9-ni middagssteder. 
Foran Sandarcupen 2022 har vi som vanlig gjennomgått beliggenheten av våre frokoststeder og middagssteder, samt antall bespisende pr. sted. Her har vi bl.a. basert  oss på gjennomgang av tilbakemeldinger fra deltagende lag i 2019 og egne observasjoner. 
Så under Sandarcupen 2022 vil ha hele 22 serveringssteder for frokost og kveldsmat.
Middagsmat vil vi servere på 10-ti forskjellige steder på lørdag og 15-femten forskjellige steder på søndag! 

Vi forsøker også å legge lag på skole så nærme som mulig den arenaen hvor dere skal spille på lørdagen. Hvis dere ønsker å bo på skole sammen med andre lag eller å samle hele klubben på 1-en skole, så skriv det i kommentarene ved påmelding. Vi forsøker å oppfylle og klarer som oftes å oppfylle alle slike ønsker!

Lister over overnattingssted, arenaer og spisesteder finner dere under "Cup info", disse sidene blir fortløpende oppdatert med ny informasjon når den er klar.

Vi håper og tror at dette gjør at deres opplevelse av Sandarcupen 2022 blir positiv!

 

Johnny Larsen 
Leder Sandarcupen 
Mail: leder@sandarcupen.no