Pr. i dag er det god plass i de fleste klasser, men vi vet av erfaring at påmeldingene kommer disse ukene.
Rushet har allerde startet, nå kommer det mange påmeldinger hver dag. 

Vi passerte i dag 500 påmeldinger og ligger hele 50% foran fjoråret og helt likt med 2019!

Lag nr. 500 ble Rakkestad IF sitt lag Rakkestad IF - Blå i Gutter 11 år 7'er!
Rakkestad IF stiller i år med 4-fire lag i året turnering. 

Vi erfarer også hvert år at klasser går fulle før påmeldingsfristen.
Vi oppfordrer da selvfølgelig nye lag til sette seg på venteliste og
de fleste som setter seg på venteliste kommer heldigvis med.

Men det finnes en måte å unngå dette, nemlig å registere påmeldingen tidlig,
selv om dere er litt usikre.
Hvis dere finner ut at dere ikke klarer å stille lag og må trekke laget, 
så er det GRATIS frem til påmeldingsfristen søndag 14 mai. 

Vi håper å se dere i Sandarcupen 2023!


Med sportlig hilsen

Johnny Larsen
Leder Sandarcupen