Da Profixio ikke bereger dette automatisk, må vi i Sandarcupen inn å sette dette i etterhånd.
Dere får da en mail fra Profixio og oss om dette og vil se at prisen for påmelding
har falt til behaglige kr. 0,- .

 

Johnny Larsen
Leder Sandarcupen