Alle påmeldte lag havner automatisk på venteliste når de melder seg på i Sandarcupens Eliteklasser. Dette er i påvente at laget blir godkjent til å delta av Sandarcupen. Laget må ha deltatt i øverste serie året før. Eller kan vise til god prestasjon før cupen.

 

Klasser

  • Gutter 16 år Elite, 11'er                
  • Gutter 14 år Elite, 11'er
  • Jenter 15 år Elite, 11'er
  • Jenter 14 år Elite, 11`er

 

Kamper og arenaer:

Lagene skal spille på noen av Sandefjord`s og Larvik`s beste kunstgress og naturgressbaner.
Kampene er på 2x25 minutter

 

Alder og hospitering

Det gis kun dispensasjon til eldre spillere, hvis godkjent søknad fra egen krets foreligger. Denne skal sendes til Sandarcupen minst 14 dager før cup start.

 

Antall spillere

Det er ingen begrensninger på antall spillere, men vi anbefaler max 18 spillere.

 

Sammensatte lag

Sammensatte lag kan ikke delta, hvis det ikke foreligger en godkjenning fra egen krets

 

Innledende spill

Kampene spilles hovedsakelig lørdag
For noen lag blir det kamp fredag

 

Sluttspill

Alle lag havner i enten A eller B sluttspill på søndagen

 

Stian Olsen
Sportslig leder Sandarcupen.