Middag spiser dere enten på den arenaen dere spiller på eller på nærmeste arena med middagsservering. Og dere bor så nærme som mulig den arenaen dere skal spille på. Vi har satt logistikk i høysetet og vurderer alltid endringer opp mot logistikken i cupen.

Vi i Sandarcupen ønsker at dere skal bruke minst mulig tid på reise mellom arena, overnattingssted og spisesteder, derfor har vi flere spisesteder både til frokost og middag. Vi vurderer alltid tilbakemeldinger fra fjorårets deltagere og endrer om mulig i forhold til disse.

Under Sandarcupen 2018 hadde vi hele 12-tolv frokoststeder og 10-ti middagssteder. 
Foran Sandarcupen 2019 vil vi som vanlig gjennomgå beliggenheten av våre frokoststeder og middagssteder, samt antall bespisende pr. sted. Her baserer vi oss på gjennomgang av tilbakemeldinger fra deltagende lag i 2018 og egne observasjoner. 

Vi forsøker også å legge lag på skole så nærme som mulig den arenaen hvor dere skal spille på lørdagen. Hvis dere ønsker å bo på skole sammen med andre lag eller å samle hele klubben på 1-en skole, så skriv det i kommentarene ved påmelding. Vi forsøker å oppfylle og klarer som oftes å oppfylle alle slike ønsker!

Lister over overnattingssted, arenaer og spisesteder finner dere under "Cup info", disse sidene blir fortløpende oppdatert med ny informasjon når den er klar.

Vi håper og tror at dette gjør at deres opplevelse av Sandarcupen 2019 blir positiv!

 

Johnny Larsen 
Leder Sandarcupen 
Mail: leder@sandarcupen.no