NFFs visjon «Fotballglede, utfordringer og muligheter for alle» forplikter organisasjonen til å legge forholdene til rette for at alle som vil, skal få delta i fotballen.

Stjerneserien slik vi kjenner den, er NFF Vestfold sitt serietilbud- i samarbeid med NFF Buskerud for spillere med funksjonsnedsettelse.

Serien er for spillere som grunnet en funksjonsnedsettelse har behov for et tilpasset fotballtilbud.

Spillere i Stjerneserien er fra 10-15 år, men skulle man ha eldre eller yngre spillere, som trener med de aktuelle stjernelagene, skal de selvsagt inkluderes.

Kampene i Stjerneserien vil bli avviklet på Virik Idrettspark på lørdag 10 august.

Spilleform er 3'er fotball.

Prisen for påmelding i denne klassen er satt itl kr. 500,- pr. lag.

Påmelding gjør dere via denne linken.

 

Johnny Larsen
Leder Sandarcupen