Klubb: Sandar

Baner: 3-tre 7'er baner

Type gress: Naturgress