Vi har derfor opprettet et system for å finne og returnere gjenglemt utstyr til våre deltagende lag.

Vi mottar gjenglemt utstyr fra både skoler og arenaer i løpet av de første dagene og
samler det på vårt klubbhus gruppert på skole/arena eller ute på arena.

Hvis dere har glemt noe på Sandarcupen 2023, send en mail til gjenglemt@sandarcupen.no
med beskrivelse av hva du har glemt og hvor det ble gjenglemt, så skal vi sjekke og melde tilbake.
Hvis vi finner det dere savner, vil vi returernere det til dere.

Savnet utstyr vil bli tatt vare på frem til og med fredag 1. september,
deretter vil det enten blir gitt bort til veldedige organisasjoner eller destruert.

 

Johnny Larsen
Leder Sandarcupen